• SK
  • PL
  • HU
  • DE

Podmínky objednání

Podmínky objednání

Podmínky objednávky svatebních oznámení

Cena:
cena tisku svatebních oznámení je tvořená základní cenou za sazbu 260 Kč
a při termografii 360 Kč, plus cena za oznámení podle cenové kategorie za kus.

Barva:
barva textu oznámení se může měnit podle požadavků zákazníka
podle vzorkovníku barev v katalogu. Změna barvy papíru není možná.

Počet kusů a text:
minimální počet pro objednání svatebních oznámení je 20 ks.
V případě objednání menšího počtu než je 20 ks, Vám bude účtován malonákladový příplatek 400 Kč.
Text na svatebním oznámení je možno libovolně měnit, musí být přibližně dlouhý jako na vzoru.

Počet pro objednání svatebních pozvánek je libovolný, pokud zůstává námi předtištěný text z katalogu.
Změna textu, písma, barvy na sv. pozvánkách je možná při množství 15 ks a připlácí se za sazbu 90 Kč.
V případě objednání menšího počtu pozvánek než je 15 ks s tiskem podle Vašeho požadavku,
Vám bude účtován malonákladový příplatek 200 Kč.

Oznámení i pozvánky je možné tisknout i v cizím jazyce a podmínky jsou stejné pro obě objednávky.

Obálky ke svatebním oznámením nejsou zahrnuty v ceně.
Lze objednat obálky v bílé nebo krémové barvě.

Doba zpracování:
termín zpracování a odeslání objednávky je 10 pracovních dnů
od přijetí objednávky (odsouhlasení korektury) do firmy PAMAS Bohémia Uherský Brod s.r.o.
Při zkráceném termínu do 5 pracovních dnů je 20% příplatek z ceny oznámení,
přičemž sv. oznámení je nutno zaslat v den objednání e-mailem nebo faxem.
Při pozdějším dodání poštou nebo při ztrátě objednávky za termín nezodpovídáme.
Pokud zákazník požádá o korekturu, doba zpracování a odeslání se začíná až po odsouhlasení korektury.

Poštovné:
k ceně svatebního oznámení se připočítává poštovné, balné 120 Kč.

Objednávka:
objednávka musí být vypsána čitelně hůlkovým písmem.
V textu a adresách je nutné podtrhnout, zakroužkovat nebo zvýraznit velká písmena.
Při nedodržení těchto podmínek za chyby v textu nezodpovídáme.
Zákazník svým podpisem zodpovídá za správnost údajů vypsaných v objednávce.

Případné reklamace řeší přímo firma PAMAS BOHÉMIA Uherský Brod s.r.o.
na tel.: 572 635 417 nebo e-mail:

Dodržením uvedených podmínek se zajistí tisk
Vašich svatebních oznámení v nejvyšší kvalitě.